wat omgevingskader maken

en dan

de opname maken en plaatsen